3 czerwca 2023 - konferencja hybrydowa
XI spotkania z dietetyką funkcjonalną
MASTER CLASS - Jak przygotować pacjenta i jego mikrobiotę do pobytu w szpitalu?
Zapisz się

O konferencji naukowej

Pewnie większość z Nas zna pojęcie prehabilitacji – to słowo klucz, które określa konkretne działania służące dobru pacjenta w okresie okołozabiegowym. W myśl tego nowego „prehabilitacyjnego” spojrzenia pacjent jest podmiotem, a nie przedmiotem dla zespołu specjalistów. Tak więc, w tym podejściu to zespół prehabilitacyjny, lekarz, dietetyk, fizjoterpeuta, psycholog i … sam pacjent, powinien zadbać o lepszy i szybszy powrót do zdrowia. Pacjent, chociażby przez rzucenie palenia tytoniu przed operacją, dietetyk przez dożywienie pacjenta, lekarz przez omówienie procedury medycznej, fizjoterapeuta przez wprowadzenie niezbędnych ćwiczeń, a psycholog przez pokonanie lęku przed nieznanym.  

Kto ma zadbać o mikrobiotę operowanego pacjenta, ten ważny składnik naszego organizmu? Wszak jesteśmy holobiontem - całością złożoną z nas i naszych mikrobów. Kiedy my chorujemy „chorują” też i one. Na to pytanie nie ma jasnych odpowiedzi, ale my spróbujemy posłużyć się tym, co medycyna oparta na dowodach naukowych ma już do zaoferowania. Jak zrobić prehabilitację w praktyce?  Na to pytanie odpowiedzą nam mistrzowie prehabilitacji w Polsce. Szczególnie ważne dla nas będą osoby długotrwale chorujące, wyniszczone, jak i te z zaawansowaną chorobą otyłościową. 

Już pewnie wszyscy wiedzą jedno o naszych spotkaniach i możemy powiedzieć ze 100% pewnością, że nie boimy się trudnych zagadnień, a odpowiedzi szukamy u najlepszych ekspertów i praktyków w swojej dziedzinie, autorytetów z wielu dziedzin nauk medycznych. 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
Główny organizator konferencji

podpis

Konferencja zorganizowana pod auspicjami

Do tegorocznej konferencji pozostało:

DNI
GODZINY
MINUTY
SEKUNDY

Agenda konferencji

Sesja I: Mikrobiota jelitowa "na terapii"
8:50 - 9:00
Rozpoczęcie konferencji i słowo wstępu
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9:00 - 9:20
Prehabilitacja - 4 filary przygotowania pacjenta do operacji
dr. hab. n. med. prof. UM Przemysław Matras

Prezes PTŻK
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego SPSK 4 w Lublinie
Zakład Żywienia Klinicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9:20 - 9:35
Mikrobiom skrajności - jak mikrobiom jelitowy reaguje na drastyczne zmiany masy ciała?
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9:35 - 9:50
Jak diagnostyka i leczenie operacyjne wpływa na mikrobiom jelitowy?
dr hab. n. med. Wojciech Marlicz

Katedra i Klinika Gastroenterologii
Wydział Medycyny i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9:50 -10:05
Probiotykoterapia przed pobytem w szpitalu - czy lekarze mogą uważać to postępowanie za bezpieczne?
dr n. med. Igor Łoniewski

SANPROBI
Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Zakład Badań Biochemicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10:05 - 10:20
Dyskusja
10:20 - 10:40
Przerwa kawowa
Sesja II: Pacjent zagrożony wyniszczeniem - żywienie okołoszpitalne i probiotykoterapia
10:40-11:00
O złożoności potrzeb układu pokarmowego pacjenta. Niedożywienie, kacheksja, sarkopenia.
dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

POLSPN
Klinika Gastroenterologii Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11:00-11:15
Jak przygotować pacjenta onkologicznego do zabiegu operacyjnego - algorytm postępowania
dr n. med. Aleksandra Kapała

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Insytut Badawczy w Warszawie

11:15-11:30
Jak przygotować pacjenta wyniszczonego do zabiegu operacyjnego? Odrębności dla pacjenta z sarkopenią.
dr n. med. Marcin Folwarski

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

11:30-11:45
Zastosowanie probiotykoterapii w profilaktyce zakażenia Clostridioides difficile
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice

11:45-12:00
Probiotykoterapia pacjenta onkologicznego. Wpływ stosowania probiotyków na wyniki kliniczne u chorych na nowotwory.
dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kaźmierczak-Siedlecka

Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej - Biobank Fahrenheita BBMRI.pl
Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

12:00-12:15
Jaka aktywność fizyczna może przygotować pacjenta wyniszczonego do zabiegu?
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Rotter

Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

12:15-12:30
Dyskusja
12:30-13.10
Przerwa lunchowa
Sesja III: Prehabilitacja - tego się nie da zrobić! Czy na pewno?
13:10-13:25
Pacjent zagrożony wyniszczeniem – żywienie okołoszpitalne i probiotykoterapia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13:25-13:40
Czy szpital daje pieniądze na prehabilitację czy na niej zarabia?
lek. Bernard Zając

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

13:40-13:55
Prehabilitacja z perspektywy szpitala miejskiego w Gnieźnie
dr n. med. Krzysztof Karaś

Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Szpital Pomnik Chrztu Polski, Gniezno

13:55-14:10
Jak prehabilitacja domowa wzmacnia powrót do zdrowia u pacjentów?
dr n. o zdr. Paulina Mościcka

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego
Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14:10-14:25
Dyskusja
Sesja IV: Pacjent otyły - żywienie okołoszpitalne i probiotykoterapia
14:25-14:40
Czy chorego na otyłość trzeba dożywić przed operacją bariatryczną?
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej,
Szpital Czerniakowski w Warszawie

14:40-14:55
Farmakoterapia chorego na otyłość przed zabiegiem chirurgicznym
prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

14:55-15:10
Probiotykoterapia chorego na otyłość z zespołem metabolicznym
dr hab. n. med. Monika Szulińska

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:10-15:25
Dyskusja
15:25-15:45
Przerwa kawowa
Sesja V: Narodziny gwiazdy
15:45-15:55
Nowoczesne metody zastosowania Akkermansia muciniphila - projekt IMMEDIATE
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka 

Zakład Badań Biochemicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

15:55-16:05
Akkermansia muciniphila - czego nauczyliśmy się od pacjentów?
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16:05-16:15
Akkermansia muciniphila - probiotyk nowej generacji
dr n. med. Igor Łoniewski

SANPROBI
Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Zakład Badań Biochemicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16:15-16:25
Akkermansia muciniphila - czego nauczyliśmy się od gryzoni?
lek. Honorata Mruk-Mazurkiewicz

Zakład Badań Biochemicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16:25-16:35
Dyskusja
Sesja VI: Prebiotyki i nutraceutyki w okresie okołooperacyjnym
16:35-16:50
Aktywne składniki grzybów i ich potencjalna rola w okresie okołooperacyjnym
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bożena Muszyńska

Katedra Botaniki Farmaceutycznej
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16:50-17:05
Suplementacja w okresie okołooperacyjnym
dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominika Maciejewska-Markiewicz

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17:05-17:15
Antyoksydanty w żywieniu pacjentów onkologicznych
dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17:15-17:25
Dyskusja
Sesja VII: Keynote speech
17:25-17:30
Żywienie pacjenta po operacji bariatrycznej a mikrobiota jelitowa. Na co warto zwrócić uwagę?
dr n. med. i n. o zdr. Natalia Komorniak

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17:30-17:35
Dieta przemysłowa czy rosół babci? Co jest korzystniejsze w żywieniu dojelitowym?
dr n. med. i n. o zdr. Maja Czerwińska – Rogowska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17:35-17:40
Zmiany mikrobiomu jelitowego pod wpływem wysokobłonnikowego pieczywa u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby
dr n. med. i n. o zdr. Joanna Palma

Zakład Badań Biochemicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17:40-17:45
SIBO i NAFLD - co mają ze sobą wspólnego?
mgr Anna Gudan

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17:45-18.00
Dyskusja na wszystkie tematy

Prelegenci

Sponsorzy

diagnostyka

Zostań partnerem

Osoby/Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:

Dominika Maciejewska-Markiewicze-mail: dominika.maciejewska@pum.edu.pl

Weź udział w konferencji

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – ZAPISZ SIĘ.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA DANE:

Santander Bank Polska S.A.

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

Termin płatności – 7 dni od dnia zapisu

W tytule przelewu proszę wpisać: Nutribiota 2023 – imię i nazwisko uczestnika

Pytania możesz kierować na adres: nutribiota@pum.edu.pl

 

Uczestnikom konferencji za udział w konferencji przyznane będą punkty edukacyjne:

* Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1519), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2464) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 499).

Pakiety dla uczestników

Pakiety dla uczestników
medycy wszystkich specjalności, pacjenci
Pakiet standard online
 • dostęp do konferencji online
 • certyfikat
249 zł
199 zł *
* przedsprzedaż obowiązuje do 30.04.2023 lub wyczerpania biletów
Pakiet premium online
 • dostęp do konferencji online
 • certyfikat
 • dostęp do materiałów konferencyjnych w PDF
 • dostęp do nagrań wykładów przez 14 dni od momentu wysłania przez Organizatorów linków z dostępami
299 zł
249 zł *
* przedsprzedaż obowiązuje do 30.04.2023 lub wyczerpania biletów
Pakiet stacjonarny
 • udział w konferencji w formule stacjonarnej
 • certyfikat
 • materiał, dostęp do materiałów konferencyjnych w pdf
 • dostęp do nagrań wykładów przez 14 dni od momentu wysłania przez Organizatorów linków z dostępami
 • poczęstunek
349 zł
299 zł *
* przedsprzedaż obowiązuje do 30.04.2023 lub wyczerpania biletów
Pakiety ulgowe
studenci/doktoranci
Pakiet standard online
 • dostęp do konferencji online
 • certyfikat
149 zł
119 zł *
* przedsprzedaż obowiązuje do 30.04.2023 lub wyczerpania biletów
Pakiet premium online
 • dostęp do konferencji online
 • certyfikat
 • dostęp do materiałów konferencyjnych w PDF
 • dostęp do nagrań wykładów przez 14 dni od momentu wysłania przez Organizatorów linków z dostępami
179 zł
149 zł *
* przedsprzedaż obowiązuje do 30.04.2023 lub wyczerpania biletów
Pakiet stacjonarny
 • udział w konferencji w formule stacjonarnej
 • certyfikat
 • materiał, dostęp do materiałów konferencyjnych w pdf
 • dostęp do nagrań wykładów przez 14 dni od momentu wysłania przez Organizatorów linków z dostępami
 • poczęstunek
249 zł
199 zł *
* przedsprzedaż obowiązuje do 30.04.2023 lub wyczerpania biletów

Komitet organizacyjny

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kamila Dębia
Kamila Dębia
mgr inż.
Dominika Maciejewska- Markiewicz
Dominika Maciejewska-Markiewicz
dr hab. n. med. i n. o zdr.
Ewa Stachowska
prof. dr hab. n. med.
Karolina Jakubczyk
dr hab. n. med. i n. o zdr., inż.
Karolina Skonieczna-Żydecka 
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Partnerzy medialni

metabolika